Unieke oplossingen

Unieke kenmerken WVT

 

WVT onderscheidt zich van haar concurrenten door unieke oplossingen te bieden.

Buiten onze unieke producten zijn ook de volgende kenmerken uniek:

Continue ontwikkeling van de producten

Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van (delen van) de producten. Gespecialiseerde hoogopgeleide medewerkers werken aan het onderzoek van de mogelijkheden, en tekenen en berekenen de alternatieven die als beste naar voren komen.

Gecertificeerd: Qul, RDW COP en RDW GWC, ISO 9001:2008

Zowel de organisatie als de producten zijn gecertificeerd door MAN truck & bus AG middels het certificaat Qualifizierte Umbau Lieferant.

Door de RDW zijn eveneens audits gedaan naar de bedrijfsprocessen en de producten. WVT heeft van de RDW het COP en GWC verkregen.

COP staat voor Confirmity Of Production. GWC is de afkorting van Goedkeuring Wijziging Constructie.

WVT is door de RDW gerechtigd tot het voeren van de eigen merknaam WVT en het uitgeven van eigen chassisnummers. Hierdoor kan uw wens vrijwel altijd gerealiseerd worden.

Sinds 2007 is WVT ISO gecertificeerd. In 2010 heeft de hercertificering plaatsgevonden volgens ISO 9001:2008. Halfjaarlijks vindt een tussentijdse audit plaats door een erkende toetsingsinstantie.

Opleidingen voor monteurs van alle MAN dealers

Naast scholing voor de eigen medewerkers van WVT, worden de monteurs van de MAN dealers uit heel Nederland geschoold om onderhoud aan de omgebouwde voertuigen te kunnen uitvoeren. Bijscholing vindt regelmatig plaats, waardoor nieuwe ontwikkelingen bij alle MAN dealers bekend zijn. Hierdoor kan de bedrijfswagen bij iedere MAN werkplaats onderhouden worden.

Documentatie per voertuig beschikbaar

WVT houdt van ieder om- en/of opgebouwd voertuig een dossier bij. Daardoor is tot in detail terug te vinden hoe de bedrijfswagen is om- of opgebouwd, welke berekeningen er aan ten grondslag liggen en welke onderdelen op de bedrijfswagen zijn gekomen. Hierdoor is het eveneens mogelijk op langere termijn de juiste onderdelen te kunnen leveren.

No nonsense mentaliteit

WVT kent korte lijnen. Bij vragen wordt direct de juiste persoon ingeschakeld. De Friese mentaliteit van hard werken en trots zijn op het product zijn in het hele bedrijf terug te vinden.


Wierda Voertuig Techniek