Duurzaamheid

Vandaag de dag weet iedereen dat het van groot belang is om ‘duurzaam’ te ondernemen. Duurzaam is een typisch containerbegrip. Iedereen geeft zelf invulling aan het begrip duurzaamheid. Dat doen wij ook. Binnen Wierda doen wij er alles aan om te verduurzamen waar dat mogelijk is. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving. Of het nu gaat om onze collega’s, onze relaties, om alternatieve brandstoffen, het milieu of om onze producten.

Van nature zijn voertuigen belastend voor het milieu: de verbrandingsmotor zorgt voor geluidsoverlast, stoot broeikasgassen uit en onder ongunstige omstandigheden komt er extreem veel fijnstof vrij. Kwaliteit en duurzaamheid zijn daarom binnen Wierda twee begrippen welke hand in hand met elkaar gaan. Een kwalitatief goede auto zal langer meegaan en hoeft minder snel te worden vervangen. Dit motiveert ons om kwaliteit te leveren, of het nu gaat om nieuwe of gebruikte voertuigen.

Vanuit het ideaal en de drang om te verduurzamen is Wierda Hybrid Technologies ontstaan. Één bedrijf volledig gericht op het elektrisch aandrijven van voertuigen. De Hybrid PTO is dé oplossing voor het aandrijven van de vrachtwagen opbouw. Of het nu gaat om betonmixers, autolaadkranen of hoogwerkers, alles behoort tot de mogelijkheden.

Subsidies

De overheid kent subsidies toe aan producten en oplossingen die een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Te denken aan problemen als de uitstoot van CO2, de luchtvervuiling, het veroorzaken van geluidsoverlast, etc. Ook voor onze voertuigen kan subsidie in aanmerking komen. Door te kiezen voor een as-bijplaatsing wordt het laadvermogen van het voertuig vergroot. Hierdoor kan het voertuig meer lading meenemen per rit en zijn er onder aan de streep minder ritten nodig. Het kan dus zijn dat uw voertuig subsidiabel is.

Voor meer informatie over subsidies, schroom niet en neem contact met ons op.

 

Vraag advies aan

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

De 3p’s

De 3p’s staan voor people, planet en profit. Deze drie elementen zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. People staat voor de mensen in ons bedrijf en om ons heen, planet slaat voor de aarde met haar natuur en tot slot: profit staat uiteraard voor winst. Deze drie elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben een belangrijke waarde bij Wierda Voertuig Techniek.

People

De werknemers en relaties van Wierda Voertuig Techniek staan centraal. Wij iedereen binnen onze organisatie gelijke kansen, mannen of vrouwen, jongeren of ouderen. Iedereen die wil krijgt de mogelijkheid om door te groeien of zich verder te ontwikkelen. Wierda Voertuig Techniek kent een vaste kern mensen met daaromheen een flexibele schil. De flexwerkers krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien om uiteindelijk voor een vast dienstverband in aanmerking te komen.

WVT zet zich in voor de mensen in de (in)directe omgeving doormiddel van sponsoring van lokale sportverenigingen, sponsoring van stichting ‘Oog voor elkaar’ en samenwerkingen met scholen en opleidingen.

Planet

Mede met de oprichting van Wierda Hybrid Technologies wil Wierda Voertuig Techniek de innovaties die merkonafhankelijke milieubewuste techniek verder ontwikkelen. Ook staat de recyclebaarheid van onze producten centraal bij de productontwikkeling. Daarnaast dragen we zorg voor ontwikkelingen in onze panden, te denken aan led verlichting, het verbeteren van de isolatie, het aanpassen van de verwarming, etc.

Daarnaast willen wij onze duurzaamheid ook via het stimulatie programma Lean and Green Personal Mobility uitdragen en meetbaar maken. Zo heeft het personeel een training ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd en is het wagenpark gemoderniseerd.

Profit

Een organisatie als die van ons kent geen bestaansrecht als het behalen van een gezonde winst niet behoort tot een van de hoofddoelen. Het behalen van winst is misschien wel het allerbelangrijkst. Het geeft ons de mogelijkheid het vertrouwen van onze relaties te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan hun wensen en verwachtingen. Zo wordt een aanzienlijk deel geherinvesteerd in kennisuitbreiding van het personeel, in productontwikkeling en in het aanbieden van een passende aftersales.